IN•VENTech לוגו

תכנית לקידום יזמות טכנולוגית ברובע הנמל חיפה

תכנית IN-VENTech תוכננה ונבנתה ע"י היי סנטר ופועלת בתמיכה ומימון של עיריית חיפה והחברה הכלכלית לחיפה. התכנית נבנתה במטרה לקדם חברות הזנק ברובע הנמל חיפה.

התכנית כוללת איתור שותפים ולקוחות בארץ ובעולם, ליווי וייעוץ בבניית מודל השקעה, חיבור למשקיעים, בקרה והכשרה ניהולית פיננסית, גיבוש וחיזוק צוות היועצים ותמיכה במערך השיווקי של החברה.

IN-VENTech מהווה מנוע לחיבור סינרגטי של המיזמים עם עוגני העיר והמוסדות העיקריים לעבודה משותפת וליצירת אקו סיסטם משגשג.

תכנית העבודה מתוכננת ונבנית בנפרד לכל מיזם המתקבל לתכנית ובהתאם למפת הדרכים שלו ולצרכיו. משך התכנית הינה 6-18 חודשים בהתאם למסלול הנבנה עבור כל חברה.

גיוס כספים
גויסו ע"י החברות מיום כניסתן לתכנית
0 מיליון ₪
ניצחון
מאוקטובר 2020
0 מחזורים
סטארט אפ
סטארטאפ חיפאיות משתתפות בתכנית
0 חברות

פרסומים ואירועים