הרשמה לתכנית

קידום יזמות טכנולוגית

ניתן להגיש טופס הרשמה ראשוני עד תאריך: 31.10.21

תהליך מיון וקבלה:

1

מילוי טופס
ראשוני

2

בחינת בקשה
ראשונית

3

מילוי טופס
מורחב

4

הצגת המיזם
לצוות התכנית

5

הצגת המיזם
לוועדת קבלה

הרשמה לתוכנית
נא לצרף One Pager*

* הנני מאשר כי קראתי את תנאי ההסכם ונהלי התכנית