הרשמה לתכנית

תהליך מיון וקבלה:

1

מילוי טופס
ראשוני

2

בחינת בקשה
ראשונית

3

מילוי טופס
מורחב

4

הצגת המיזם
לצוות התכנית

5

הצגת המיזם
לוועדת קבלה

ההרשמה סגורה

הרשמה לתוכנית
נא לצרף One Pager*

* הנני מאשר כי קראתי את תנאי ההסכם ונהלי התכנית