הרשמה לתכנית

הרשמה למחזור 6 תיפתח בינואר 24, מוזמנים להשאיר פרטים ונחזור אליכם

הרשמה לתוכנית
נא לצרף One Pager*

תהליך מיון וקבלה:

1

מילוי טופס
ראשוני

2

בחינת בקשה
ראשונית

3

מילוי טופס
מורחב

4

הצגת המיזם
לצוות התכנית

5

הצגת המיזם
לוועדת קבלה