הרשמה לתכנית

הרשמה לתכנית סגורה, מוזמנים להשאיר פרטים ונהיה עמכם בקשר במחזור הבא.

הרשמה לתוכנית
נא לצרף One Pager*

תהליך מיון וקבלה:

1

מילוי טופס
ראשוני

2

בחינת בקשה
ראשונית

3

מילוי טופס
מורחב

4

הצגת המיזם
לצוות התכנית

5

הצגת המיזם
לוועדת קבלה

  • חברות המבקשות להתקבל לתוכנית מתחייבות לפעול עפ״י נהלי התכנית ולאשר את הסכם הקבלה לתכנית.
  • נהלי התכנית והסכם הקבלה הינם גנריים ולא ניתנים לשינוי.
  • לשאלות ניתן לפנות בכתובת: [email protected] – קישור לפתיחת מייל